מאמרים של אבי הראל

Articles (English)

1.              1987 - התאמת הממשק למשתמש המנוסה - הכינוס השלישי להנדסת מערכות ממוחשבות ולהנדסת תכנה, הרצליה

2.              1987 - מתרשימי מצבים למימוש - הכינוס השלישי להנדסת מערכות ממוחשבות ולהנדסת תכנה, הרצליה

3.              2000 - שימוש בכלי תכנה לבדיקות שימושיות - הכנס הראשון של IsraSTAR , תל אביב

4.              2007 - מיגון מערכות בפני טעויות אנוש - הכנס הרביעי של INCOSE, הרצליה

5.              2007 - מיגון מערכות בפני טעויות מצב - פוסטר, הכנס הרביעי של INCOSE, הרצליה

6.              2007 - לקחים מהפעלת הצופרים במלחמת לבנון השניה - הכנס הלאומי להנדסת בטיחות, אשדוד

7.              2007 - מי צריך תקינה לשימושיות? - הכנס הלאומי לאיכות, תל אביב

8.              2007 - אבטחת איכות תפעולית - בין הכסאות - פוסטר, הכנס הלאומי לאיכות, תל אביב

9.              2007 - מכונית ללא מנוע - איכות: כתב עת לאיכות ומצוינות של האיגוד הישראלי לאיכות, נובמבר

10.          2008 - תקינה להתמודדות עם טעויות אנוש  - הכינוס ה15- להנדסת תעשיה וניהול, תל אביב

11.          2008 - שילוב שימושיות בהנדסת מערכת (אביגדור זוננשיין, אבי הראל) - כנס שת"פ מהנדסי מערכת עם מומחי שימושיות, תל אביב

12.          2008 - אחריות מנהל הפרויקט למניעת טעויות מפעיל - הכינוס ה-12 של מנהלי פרויקטים - PMI 2008, תל אביב

13.          2008 - סיכום ניסוי השוואתי של שיטות לעריכת טקסטים דו-כיווניים - הוצג בבטאון האלקטרוני של איל"א

14.          2009 - גורמי אנוש בהתרעות לציבור במצבי חירום: ישום לקחי מלחמת לבנון השניה - כינוס האגודה הישראלית לגורמי אנוש וארגונומיה, תל אביב

15.          2009 - אבטחת איכות לאורך זמן: האם אנחנו מקיימים את ההבטחה? , הכנס הלאומי לאיכות, תל אביב

16.          2010 - ניהול סיכוני תפעול – קבוצת העבודה לניהול סיכונים במסגרת אילט"ם, הרצליה

17.          2010 - מניעת טעויות אנוש בתחבורה על ידי תקינה - כנס האגודה הישראלית לארגונומיה והנדסת אנוש - ארגונומיה וגורמי אנוש בתחבורה, באר שבע

18.          2011 - סוגיות בניהול ההתרעות לנהגים: תכן למניעת טעויות קריטיות בנהיגה - כנס ITS השלישי, הרצליה

19.          2011 - ניהול סיכוני תפעול בראי השריפה בהר הכרמל – קבוצת העבודה לניהול סיכונים במסגרת אילט"ם, הרצליה

20.          2012 - גורמי אנוש בפיתוח מערכות המשמשות להתרעה בפני מתקפת אויב – כנס האגודה הישראלית לארגונומיה, הנדסת אנוש במערכות צבאיות, נצר סירני

21.          2013 - לקראת משפחות של מערכות חסינות (אביגדור זוננשיין, אבי הראל) – יום עיון לזכר יוסי לוין, 9 בינואר

22.          2013 - אחריות ממונה הבטיחות להתנהגות הבטיחותית של העובדים  – כנס ישומי ארגונומיה ובטיחות בתעשייה הישראלית, האגודה הישראלית לארגונומיה 5 בפברואר

23.          2014 - פיתוח מדריך למניעת טעויות בתפעול מערכות  – כנס האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש, שפיים, 25 בפברואר

24.          2014 - מניעת טעויות בתפעול מערכות - בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות - גליון 352 - אוקטובר-נובמבר, 2014, עמודים 21-23

25.          2015 - מדריך לאבטחת חסינות בפני טעויות תפעול - הכנס השמיני של INCOSE-IL, ב-24 בפברואר

26.          2016 - ניהול סיכוני תפעול על פי המודל לאבטחת חסינות מערכות – קבוצת העבודה לניהול סיכונים במערכות מורכבות במסגרת אילטם, 11 ביולי, הרצליה

27.          2016 - ניהול סיכונים משניים בתפעול מערכות - קבוצת העבודה לניהול סיכונים במערכות מורכבות במסגרת אילטם, 11 ביולי, הרצליה

28.          2016 -מניעת טעויות בתפעול מערכות - מכשור, אוטומציה ובקרה, במסגרת "תעשיות", אוגוסט.

29.          2016 - מדריך לאבטחת חסינות בתפעול מערכות כמרכיב להבטחת איכות ובטיחות מערכות - כנס האיכות, נובמבר

30.          2016 - מדריך לניהול וניתוח סיכונים הנגרמים מטעויות אנוש - כנס האיכות, נובמבר

 

פרסומים נוספים

 

1.          2012 - הצעה לתקן לעריכת טקסטים דו-כיווניים, 25 בדצמבר

2.          2013 – הצעת תקן לאבטחת אקלים בטיחות, 12 בפברואר

3.          2013 - יישום הגישה הפרואקטיבית למניעת תאונות, 17 בפברואר

4.          2013 - הצעה לתקן משופר למקלדת עברית-אנגלית, 23 בפברואר

5.          2013 – הצעה לתקן לאבטחת למידה מאירועי בטיחות, 8 באפריל

6.          2014 - הצעה לתצוגת תוים תקנית על גבי מקלדת עברית-לועזית כוללת תואמות פונטית, 1 בנובמבר

7.          2014 - הצעה להגדרת קהל היעד של המקלדת העברית-אנגלית, 18 בנובמבר

8.          2015 - שיקולים בהגדרת ממשקי הפעלה ויישומם בעריכת טקסטים דו-כיווניים, 10 בינואר

9.          2015 - היערכות לניסוי שימושיות של תצורות מקלדת עברית-לטינית, 25 במרץ

10.          2016 - דילמת השליטה: שיקולים בתכן ממשקים וישומם בתקן לעריכת טקסטים דו-כיווניים, 11 בינואר

11.          2016 - עקרונות הטיפול במצבים חריגים וישומם בעיבוד תמלילים דו כיווניים, 13 בינואר

12.          2016 - גורמי אנוש בהנדסת בטיחות: נייר עמדה לוועדה להגדרת התואר "מהנדס בטיחות"  18 בינואר

13.          2016 - גורמי אנוש בהנדסת בטיחות: נייר עמדה לוועדה לניהול סיכונים 23 בינואר

14.          2016 - על התאמת הממשק לכוונת המשתמש, 2 בפברואר

15.          2016 - השוואת התועלת והנזק של בחירה לוגית לעומת חזותית, 20 בפברואר

16.          2016 - התאמת התצוגה החזותית בהכנסת טקסטים דו-כיווניים לייצוג המנטאלי של הטקסט, 22 בפברואר

17.          2016 - הגדרת קוד לניהול סיכונים תעסוקתיים, 7 במרץ

18.          2016 - הצעה להגדרת תפקיד מהנדס בטיחות - גירסא מורחבת, 9 ביולי

19.          2016 - המדריך להנדסת מערכות מכוונת חסינות - הצעה לכנס אינוקזי 2017, הרצליה

20.          2016 - רשמים מיום העיון במרכז מינרבה למצבים קיצוניים בנושא השריפות של נובמבר 2016 - דצמבר

21.          2016 - יישום המדריך להנדסת מערכות מכוונת חסינות למצבי חירום: ניתוח אירוע השריפות נובמבר 2016 - הצעה לכנס אינוקזי 2017, הרצליה

22.         2016 - עיצוב ההתרעות בטלפונים סלולריים בפני רעידות אדמה - נייר עמדה לקבוצת המחקר RDFD - דצמבר

23.         2017 - האם צפוי אסון סביבתי במפרץ חיפה? האם גורלנו יהיה כגורל תושבי בהופאל? - פברואר

24.         2017 - 19 תאונות מפורסמות שנהוג לייחס לתאונות מפעיל - הצעה לקבוצת העבודה לשילוב הדיסציפלינות - מרץ

25.         2017 - מילון מונחים לתקשורת בין מהנדסי גורמי אנוש לבין מהנדסי מערכת בנושא טעויות מפעיל - הצעה לקבוצת העבודה לשילוב הדיסציפלינות - מרץ

26.         2017 - שיקולי מיקום בתכן לאבחנה בין עצמים דומים - ישום להחלטה לגבי מקשי ו-ן במקלדת המשופרת - מרץ

27.         2017 - הצעה לניסוי לתיקוף תקן תצורת המקלדת החדשה - אפריל

28.         2017 - שילוב אדם-מערכת- הלכה ומעשה - נייר עמדה - אפריל

 

 

 

 

 


This page was updated on 10 Aug 2017.